Priser & Bokning

PRISER & BOKNING

TINGSHUSET I ÅNÄSET

PRISER FÖR HYRA 2019

Stora salen, kväll 3 tim                       500 kr


Stora salen, hel dag                         1 000 kr


Stora salen, bröllop och fester         2 500 kr


Lilla salen, kväll 3 tim                        300 kr


Lilla salen, hel dag                             500 kr


Lilla salen, fest mm.                            500 kr


Kök                                                      100 kr


Kontakt:


Jennifer Sikström

070-6771110

jennifersikstrom@gmail.com


Margareta Anderssom

073-0576303

karinmwm@gmail.com


BOKNINGAR 2019

Torsdag 7/2 Stora salen

Måndag 11/2 Lilla salen

Tisdag 12/2 Stora salen

Söndag 24/2 Stora salen

Onsdag 27/2 Lilla salen

Torsdag 21/3 Lilla salen

Lördag 23/3 Stora salen

Söndag 24/3 Stora salen

Torsdag 28/3 Lilla salen

Måndag 1/4 Lilla salen

Onsdag 3/4 Lilla salen

Måndag 6/5 Lilla salen

Onsdag 22/5 Stora salen

Fredag 24/5 Stora salen

Torsdag 6/6 Stora salen

Tisdag 11/6 Stora Salen

Lördag 15/6 Stora salen

Fredag 21/6 Lilla salen

Lördag 6/7 Stora salen

Torsdag 11/7 Stora salen

Lördag 13/7  Stora salen

Lördag 17/8 Stora salen

Torsdag 22/8 Stora salen

Lördag 24/8 Stora salen

Tisdag 17/9 Stora salen

Fredag 20/9 Lilla salen

Onsdag 2/10 Stora salen

Fredag 4/10 Lilla salen

Tisdag 22/10 Stora salen

Torsdag 24/10 Stora salen

Fredag 25/10 Stora salen

Lördag 26/10 Stora salen

Tisdag 19/11 Stora salen


BOKNINGAR 2020

Onsdag 12/2 Stora salen

Lördag 29/2 Stora salen

Fredag 19/6 Stora salen

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIFTELSEN FÖR TINGSHUSET I ÅNÄSET

Org.nr: 894001-7745 | Bankgiro: 186-4164 | e-post: info@tinghusstiftelsen.se