Priser & Bokning

PRISER & BOKNING

TINGSHUSET I ÅNÄSET

PRISER FÖR HYRA 2020

Stora salen, kväll 3 tim                     *500 kr


Stora salen, hel dag                       *1 200 kr


Stora salen, bröllop och fester       *3 000 kr


Lilla salen, kväll 3 tim                      *400 kr


Lilla salen, hel dag                           *600 kr

-----------------------------------------------------

Städing, enklare                                  300 kr


Städning  efter fester                         1500 kr

-----------------------------------------------------

Enklare förtäring (ex. kaffe och fikabröd/mackor) kan erbjudas. Prissättning sker från fall till fall


* VINTERTILLÄGG: Under perioden november - april debiteras tillägg med 50% på grundpris, på grund av uppvärmningskostnader.

Kontakt:


Jennifer Svanberg Hanssen 

070-6771110

jennifersikstrom@gmail.com


Margareta Anderssom

073-0576303

karinmwm@gmail.com


BOKNINGAR 2020

Lördag 11/1 Stora salen

Onsdag 29/1 Lilla salen

Tisdag 4/2 Stora salen

Måndag 10/2 Lilla salen

Onsdag 12/2 Stora salen

Onsdag 19/2 Stora salen

Lördag 29/2 Stora salen

Tisdag 10/3 Stora salen

Söndag 29/3 Stora salen

Tisdag 28/4 Stora salen

Torsdag 28/5 Stora salen

Fredag 29/5 Lilla salen 

Fredag 19/6 Lilla salen

Söndag 12/7 Lilla salen

Tisdag 11/8 Stora salen

Onsdag 7/10 Stora salen

Onsdag 21/10 Stora salen

Onsdag 16/12 Stora salen

 

 

 

 2021

Onsdag 10/2 Stora salen 

Fredag-söndag 5-7/3 Hela huset

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIFTELSEN FÖR TINGSHUSET I ÅNÄSET

Org.nr: 894001-7745 | Bankgiro: 186-4164 | e-post: info@tinghusstiftelsen.se