Start

VÄLKOMMEN TILL

TINGSHUSET I ÅNÄSET

Tingshuset är den största offentliga lokalen i Ånäset. Huset är anpassat för fest- och kulturarrangemang, styrelse- och årsmöten, konferenser, studiecirklar med mera. Tingshuset har utrymmen anpassade för både stora och små sällskap med varierande verksamheter. Tack vare den nyligen inmonterade hissen är lokalerna mer tillgängliga.


Tingshuset invigdes 1903 och inrymde tingssal, häradsrättens kansli och häradshäkte. I uthuset på gården finns arkiv och stall. I början av 1980-talet upphörde domstolsförhandlingar i tingshuset och 1985 bildades Stiftelsen för Tingshuset i Ånäset. Stiftelsens uppgift är att bevara och underhålla huset.


Eftersom huset är stort och allt kostar pengar kämpar vi ständigt med att få ekonomin att gå ihop. Hyresintäkterna räcker precis till strömkostnaderna och nu är huset i behov av målning och yttre renovering. Många är med som stiftare och bidrar då med en engångssumma på 500 kr. Vi vädjar nu till alla som vill ha kvar det vackra Tingshuset att skänka en frivillig gåva. Sätt in en valfri summa på bankgiro 186-4164 märk med GÅVA och namn om ni så önskar.

STIFTELSEN FÖR TINGSHUSET I ÅNÄSET

Org.nr: 894001-7745 | Bankgiro: 186-4164 | e-post: info@tinghusstiftelsen.se