Start

Tingshuset är den största offentliga lokalen i Ånäset. Huset är anpassat för fest- och kulturarrangemang, styrelsemöten, årsmöten, konferenser, studiecirklar med mera. Tingshuset har lokaler som passar för både stora och små sällskap med varierande verksamheter. Visning för besöksgrupper med guidade turer erbjuds. Huset har hög tillgänglighet med hiss och modern ljud- och bildanläggning.


Byggnaden invigdes 1903 och inrymde då lokaler för Nysätra Tingslags verksamhet. Under 1970-talet gjordes en organisationsändring och Nysätra Tingslag lades ned. Därmed upphörde domstolsförhandlingarna i huset.


Tingshuset i Ånäset visar på rättsväsendets historia i bygden. Mot den bakgrunden förklarade Länsstyrelsen anläggningen som byggnadsminne och värd att bevaras.


1985 bildades Stiftelsen Tingshuset i Ånäsets bevarande som har till uppgift att underhålla, utveckla och bevara huset i framtiden.


Tingshuset är en pampig byggnad i Ånäset. Kostnader för drift och underhåll är stora. Under 2020 kommeren modernisering av värmesystemet att påbörjas med syfte att minska uppvärmningskostnaderna. Stiftelsen försöker öka intäkterna och minska kostnaderna för att kunna fullfölja uppdraget att bevara anläggningen.


Vi vädjar till alla som vill att Tingshuset skall vara kvar som levande samlingspunkt i Ånäset att skänka en frivillig GÅVA


Swish: 1231342872

Bankgiro: 186-4164