Start

Före dettaTingshuset är den största offentliga lokalen i Ånäset. Huset är anpassat för fest- och kulturarrangemang, styrelsemöten, årsmöten, konferenser, studiecirklar med mera. Tingshuset har lokaler som passar för både stora och små sällskap med varierande verksamheter. Visning för besöksgrupper med guidade turer erbjuds. Huset har hög tillgänglighet med hiss och modern ljud- och bildanläggning.


Byggnaden invigdes 1903 och inrymde då lokaler för Nysätra Tingslags verksamhet. Under 1970-talet gjordes en organisationsändring och Nysätra Tingslag lades ned. Därmed upphörde domstolsförhandlingarna i huset.


Tingshuset i Ånäset visar på rättsväsendets historia i bygden. Mot den bakgrunden förklarade Länsstyrelsen anläggningen som byggnadsminne som är värd att bevaras.


1985 bildades Stiftelsen Tingshuset i Ånäsets bevarande vars ändamål är att förvalta och bevara Tingshuset som kulturell samlingsplats i bygden.


Tingshuset är en pampig byggnad, men kostnader för drift och underhåll är stora! Huset värmdes ursprungligen med 16 st kakelugnar men ersattes i början av 1960-talet med elvärme. Kakelugnarna finns kvar som ett minne av gångna tider men används inte längre. Ambitionen att minska värmekostnaderna är ett tydligt mål och därför planeras att ersätta nuvarande elvärme med bergvärme. Kan nödvändig finansiering ordnas beräknas bergvärmen vara drifttagen till säsongen 2022/2023.

Stiftelsen försöker öka intäkterna och minska kostnaderna för att kunna fullfölja uppdraget att bevara anläggningen.


Vi vädjar till alla som vill att Tingshuset skall vara kvar som levande samlingspunkt i Ånäset att skänka en frivillig GÅVA


Swish: 1231342872

Bankgiro: 186-4164