Start

Före dettaTingshuset är den största offentliga lokalen i Ånäset. Huset är anpassat för fest- och kulturarrangemang, styrelsemöten, årsmöten, konferenser, studiecirklar. Arrangemang kring borgerliga vigslar och minnesstunder erbjuds. Tingshuset har lokaler som passar för både stora och små sällskap. Visning för besöksgrupper med guidade turer erbjuds. Huset har hög tillgänglighet med hiss och modern ljud- och bildanläggning, bredband med fungerande lokalt nätverk i hela huset.


Byggnaden invigdes 1903 och byggdes efter ritningar av arkitekten C.Fr.Sandgren. Huset har inrymt lokaler för Nysätra Tingslags verksamhet. Under slutet av 1960-talet gjordes en organisationsändring och Nysätra Tingslag lades ned. Därmed upphörde domstolsförhandlingarna i huset.


Före detta Tingshuset i Ånäset visar på rättsväsendets historia och för bygden en speciell arkitektur. Mot den bakgrunden förklarade Länsstyrelsen anläggningen för byggnadsminne som är värd att bevaras.


1985 bildades Stiftelsen Tingshuset i Ånäsets bevarande vars ändamål är att förvalta och bevara Tingshuset som kulturell samlingsplats i bygden.


Före detta Tingshuset är en pampig byggnad, som under tiden har genomgått flera ombyggnader och moderniseringar. Kostnaden för drift och underhåll är stora. Huset värmdes ursprungligen med 16 st kakelugnar men ersattes i början av 1960-talet med elvärme. Kakelugnarna finns kvar som ett minne av gångna tider men används inte längre. Ambitionen att minska värmekostnaderna är ett tydligt mål och därför planeras att ersätta nuvarande elvärme med bergvärme. Kan nödvändig finansiering ordnas beräknas bergvärmen vara drifttagen till säsongen 2023/2024.

Stiftelsen försöker öka intäkterna och minska kostnaderna för att kunna fullfölja uppdraget att bevara anläggningen.


Vi vädjar till alla som vill att Tingshuset skall vara kvar som levande samlingspunkt i Ånäset att skänka en frivillig GÅVA


Swish: 1231342872

Bankgiro: 186-4164