Priser och Bokning

PRISER 2022

Stora salen kväll 4 tim

500 kr*

Stora salen, hel dag

1 200 kr*

Hela huset (fester) 3 dagar

4000 kr *

Hela huset 1 dag

3000 kr *

Lilla salen kväll 4 tim

400 kr *

Lilla salen, hel dag

600 kr *

Städning, enklare

500 kr

Städning efter större arrangemang

2000 krEnklare förtäring, t ex kaffe och fikabröd/mackor, kan erbjudas

Prissättning från fall till fall

* VINTERTILLÄGG: Under perioden november - april debiteras tillägg med 50% på grundpris på grund av höga uppvärmningskostnader. Under samma period erbjuds inte korttidsuthyrning. 

Kontakt:

Margareta Andersson

073-0576303

karinmwm@gmail.com

                           Bokningar 2023


Tisdagen den 14/3 Skogsägarna årsmöte stora salen 

Onsdagen den 3/5 Tillväxtkontoret Stora salen från 16.00

Måndagen den 8/5 Lantmäteriet Stora salen från 16.00.

Onsdagen den 10/5 Centerpartiet Lilla salen nere från 17.00.

Lördagen den 13/5 Hembygdsföreningen stora salen fr 13.30.

Torsdagen den 29/5 Musikskolan Stora salen Hela dagen.

Måndagen den 5/6 Lantmäteriet Stora salen.

Tisdag den 6/6 Årsmöte/stämma kl 11.00 Tingshusstiftelse. Alla välkomna 

Traditionellt Natinaldagsfirande på Tingshusplatsen från kl 13.00. Alla välkomna.

Midsommarafton 23/6 Mats Hansson Lilla salen hela dagen 

Torsdagen den 6/7 Traditionell paltfest 

Fredagen den 11/8 Visning av Tingshuset i samband med att Bygda socken 700 år. Guidade turer mellan kl 13-15.

Lördagen den 19/8 Stora salen hela dagen Christina Brändström

Tisag 29/8 Lantmäteriet Stora salen 15.00- 21.00

Onsdag 30/8 Lantmäteriet Stora salen 15.00-21.00

Onsdag 18/10 Lantmäteriet Stora salen 15.00-21.00

Torsdag 19/19 Lantmäteriet Stora salen 15.00-21.00

Söndagen den 22/10 Robertsfors Teater och Musik stora salen mellan 16.30 - 20.30 

Lördag 28/10 Nysätra Hembygdsförening Stora salen 11.00-18.00

Fredagen 10/11 S Berglund stora salen

Onsdagen 15/11 IOGT Stora salen 16.30-21.30

Torsdagen 14/12 SPF Nysätra. Stora salen 9.30-16.00

måndag 25/12 Lilla salen bokad hela dagenBokningar 2024

Måndag 12/2 Beredskapsinformation

Onsdagen 20/3 Afternoon Te

Onsdag 10/4 Lantmäteriet hela huset

Onsdag 17/4 Lantmäteriet hela huset

Tisdag 23/4 Lantmäteriet hela huset

5-maj Nysätra Hembygdsförening stora salen

Tisdag 14/5 Västerbotten Förr & Nu 17.00-21.00

8-10 juni Val till Europaparlamentet

 19-21 juli Hela huset Bröllopp

10 augusti Ola Larsson Stora salen 17.00-24.00

23-25 augusti Hela huset Bröllopp