Priser och Bokning

PRISER 2022

Stora salen, kväll 3 tim

500 kr*

Stora salen, hel dag

1 200 kr*

Stora salen, bröllop o fester

3 000 kr*

Lilla salen, kväll 3 tim

400 kr*

Lilla salen, hel dag

600 kr*

-----------------------------------------

-------------

Städning, enklare

300 kr

Städning, efter fester

1 500 kr

-----------------------------------------

-------------

Enklare förtäring, t ex kaffe och fikabröd/mackor, kan erbjudas

Prissättning från fall till fall

* VINTERTILLÄGG: Under perioden november - april debiteras tillägg med 50% på grundpris på grund av höga uppvärmningskostnader. Under samma period erbjuds inte korttidsuthyrning. 

Kontakt:

Margareta Andersson

073-0576303

karinmwm@gmail.com

                           Bokningar 2023


1. Tisdagen den 14/3 Skogsägarna årsmöte stora salen 


2. Onsdagen den 3/5 Tillväxtförvaltningen Robertsfors kommun Stora        salen från kl 16.00 (Emma Bergman) 


3. Lördagen den 6/5 Hembygdsföreningen stora salen fr 15.00 


4. Måndagen den 8/5 Lantmäteriet Stora salen från 16.00