Priser och Bokning

PRISER 2022

Stora salen kväll 4 tim

500 kr*

Stora salen, hel dag

1 200 kr*

Hela huset (fester) 3 dagar

4000 kr *

Hela huset 1 dag

3000 kr *

Lilla salen kväll 4 tim

400 kr *

Lilla salen, hel dag

600 kr *

Städning, enklare

500 kr

Städning efter större arrangemang

2000 krEnklare förtäring, t ex kaffe och fikabröd/mackor, kan erbjudas

Prissättning från fall till fall

* VINTERTILLÄGG: Under perioden november - april debiteras tillägg med 50% på grundpris på grund av höga uppvärmningskostnader. Under samma period erbjuds inte korttidsuthyrning. 

Kontakt:

Margareta Andersson

073-0576303

karinmwm@gmail.com

                           Bokningar 2025


Bokningar 2024

Måndag 12/2 Beredskapsinformation

Onsdagen 20/3 Afternoon Te

Onsdag 10/4 Lantmäteriet hela huset från 14.00

Onsdag 17/4 Lantmäteriet hela huset från 15.00

Tisdag 23/4 Lantmäteriet hela huset från 14.00

Lördag 4/5 Loppis 11.00-15.00

Söndag 5/5 Nysätra Hembygdsförening stora salen

Tisdag 14/5 Västerbotten Förr & Nu 17.00-21.00

Måndag 20/5  Utbildning HLR kl 18.00

Söndagen 26/5 Förtidsval till Europaparlamentet 18.00-20.00

Tisdagen 28/5 Musikskolan hela dagen

Söndag 2/6 Årsmöten Tingshusstiftelsen + Tingshusets Vänner

Tisdag 4/6 Lantmäteriet

Torsdagen 6/6 Nationaldagsfirande på Tingshusplatsen

Fredag 7/6 Miljöpartiet stora salen 13.00-18.00

8-10 juni Val till Europaparlamentet

21/6 lilla salen hela dagen Mats Hansson Flarken

Tisdagen den 25/6 Lantmäteriet 15-21

Torsdag 4/7 Paltfest

Lördag den 6 juli "Mordgåtemiddag" kl 19.00

 19-21 juli Hela huset Bröllop

10 augusti Ola Larsson Stora salen 17.00-24.00

23-25 augusti Hela huset Bröllop 

13 oktober Kulturveckan 

20 oktober Kulturveckan

26/10 Stora salen hela dagen