Priser och Bokning

PRISER 2022

Stora salen, kväll 3 tim

500 kr*

Stora salen, hel dag

1 200 kr*

Stora salen, bröllop o fester

3 000 kr*

Lilla salen, kväll 3 tim

400 kr*

Lilla salen, hel dag

600 kr*

-----------------------------------------

-------------

Städning, enklare

300 kr

Städning, efter fester

1 500 kr

-----------------------------------------

-------------

Enklare förtäring, t ex kaffe och fikabröd/mackor, kan erbjudas

Prissättning från fall till fall

* VINTERTILLÄGG: Under perioden november - april debiteras tillägg med 50% på grundpris på grund av uppvärmningskostnader

Kontakt:

Margareta Andersson

073-0576303

karinmwm@gmail.com

BOKNINGAR 2022

Söndag 27/2 Stora salen

Söndag 20/3 Stora salen

Tisdagen 10/5 Stora salen (från kl 18.00)

Torsdag 12/5 Stora salen

Söndag 22/5 Stora salen (från kl 18)

Måndag 6/6  Nationaldagsfirande

Lördag 2/7 Hela huset

Torsdag 7/7 Hela huset (Paltfest)

Lördag-söndag 16-17/7 Hela huset

Lördag 23/7 Stora salen

Lördag 13/8 Hela huset

Söndag 11/9 Hela huset (vallokal) 


BOKNINGAR 2021

Onsdag 10/2 Stora salen 

Fredag-söndag 5-7/3 Hela huset

Onsdag 4/8 Stora salen

Söndag 8/8 Lilla salen

Måndag 6/9 Stora salen

Onsdag 6/10 Stora salen

Fredag 22/10 Stora salen

Måndag 25/10 Lilla salen 

Söndag 31/10 Stora salen

Lördag 6/11 Stora salen 

Lördag-söndag 13-14/11 Stora salen 

Fredag 19/11 Stora salen 

Måndag 22/11 Stora salen

Onsdag 24/11 Stora salen 

Torsdag 9/12 Stora salen