Styrelse

STYRELSE

TINGHUSSTIFTELSEN

STYRELSEN 2019

Ordförande: Åke Rehn

Kassör: Kent Jacobsson

Sekreterare: Susanne Hugosson

Ledamöter: Bernt Lundström, Harry Bäckström, Jörgen Bergstedt, Jan Rönnbäck

Suppleanter: Alberto Nilsson, Stefan Sundbom

Kommunrepresentant: Göte Åkerström 

STIFTELSEN FÖR TINGSHUSET I ÅNÄSET

Org.nr: 894001-7745 | Bankgiro: 186-4164 | e-post: info@tinghusstiftelsen.se