Styrelse

STYRELSE

Ordförande: Åke Rehn

Kassör: Kent Jacobsson

Sekreterare: Susanne Hugosson

Ledamöter: Bernt Lundström, Harry Bäckström, Jörgen Bergstedt, Jan Rönnbäck

Suppleanter: Alberto Nilsson, Stefan Sundbom

Kommunrepresentant: Göte Åkerström