Styrelse

STYRELSE

Ordförande: Åke Rehn

Kassör: Kent Jacobsson

Sekreterare i styrelsen: Susanne Hugosson (kommunrepresentant)

Ledamöter: Bernt Lundström, Harry Bäckström, Jörgen Bergstedt, Jan Rönnbäck, Stefan Sundbom

Ersättare i styrelsen: June Dahlqvist Erland Robertsson